De volledige netto opbrengst van Rotary in Music komt ook dit jaar weer ten goede aan Goede Doelen in en rondom Eindhoven. Ons streven dit jaar is een netto opbrengst van tenminste €50.000. Rotaryclub Eindhoven-Soeterbeek richt zich op diverse Goede Doelen maar dit jaar met bijzondere aandacht voor kinderen die in de verdrukking zitten. Wij geloven in een samenleving die zoveel mogelijk gelijke kansen biedt en die kinderen laat zien dat iedereen meetelt. Waar mogelijk zullen leden van Rotary Eindhoven-Soeterbeek zich daarbij inzetten als vrijwilliger.

 

Voor het komende jaar hebben wij reeds een drietal activiteiten geselecteerd.

 

Stichting Laat Ze Maar Lachen

Allereerst gaan we verder met de Stichting Laat Ze Maar Lachen die zich richt op kinderen die er door hun thuissituatie nooit eens even uit kunnen. Zij proberen deze kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen door ze mee te nemen naar bijzondere bestemmingen waar ze samen plezier kunnen hebben. https://laatzemaarlachen.com/eindhoven/

Stichting Move

Daarnaast gaan we in zee met de Stichting Move die sinds kort ook actief is in Eindhoven. In de projecten van Move worden studenten gekoppeld aan een groep kinderen van een basisschool uit een van de minderbedeelde wijken uit de stad. De studenten helpen de schoolkinderen bij het bedenken en samen uitvoeren van een project in hun eigen wijk. Andersom nemen ze de kinderen een dagje mee naar het studentenleven. Zo nemen de studenten en deze kinderen een kijkje in elkaars wereld. En de schoolkinderen leren in het project sociaal ondernemen, ze ontdekken hun eigen talenten, boeken een concreet resultaat en vieren dat succes. http://www.stichtingmove.com

Stichting 113

Tot slot willen we met de GGD Brabant Zuidoost samen in onze regio een project opzetten gericht op suïcide preventie onder jongeren. Op suïcide rust een taboe, maar helaas is het onder jongeren doodsoorzaak nummer een. Dat is maatschappelijk eigenlijk onaanvaardbaar. De landelijke stichting 113 trekt hier tegen ten strijde en stimuleert ook regionale projecten. Het is een thema dat ons allemaal raakt en waaraan iedereen een steentje kan bijdragen. In onze regio willen we op een aantal scholen een dergelijk project mogelijk maken. Dat klinkt ambitieus, maar het is vooral ook echt noodzakelijk. https://www.113.nl/informatie